EPOS meets AKKS

event-img3

Möte med AKKS och Ane H. Kiran
 
Ane och jag möttes i nyöppnade Kulturhuset i centrala Oslo efter att ha kontakt via mail en tid. Vi var
nyfikna på varandras organisationer och vill se om det finns sätt som EPOS och AKKS kan samarbeta i
framtiden.
 
AKKS är en organisation som omfattar hela Norge och har sin verksamhet fokuserat i Oslo,
Kristiansand, Bergen (störst antal medlemmar), Trondheim och Stavanger. Huvudsakliga
verksamheten riktar sig till att hålla i musikkurser för instrumentalister, sångare och DJ:s, och hyra ut
replokaler till snälla priser. En del i verksamheten har också som mål att lyfta upp unga och okända
musiker och band i form av konsertverksamhet. Största delen av verksamheten riktar sig till barn och
ungdomar upp till 26 år, men alla kan vara medlemmar. Något som genomsyrar AKKS verksamhet är
aktivt arbete för en balans i könsfördelningen i musikbranchens alla led.Det får uttryck i
verksamheten genom posivit särbehandling av exempelvis kvinnliga pedagoger till musikkurser och
ett antal projekt som riktar sig till unga kvinnor.

Pia Pohjakallio
pia@epos.nu

Photos/Documents