T_7_front

Moa Danielson Grimstad

Moa Danielson Grimstad är musiker, producent och pedagog. Hon är verksam som frilansande slagverkare med nordindisk klassisk musik och balkan som grund, främst med tabla och tapan/davul som huvudinstrument. Moa är aktiv bl a i grupperna Lele Lele Orchestra och Eastern Bias och har gränsöverskridande scenisk verksamhet som ett huvudfokus. Moa är producent och konstnärligt ledare för festivalen Stockholm Sangeet Conference samt initiativtagare och projektledare för nätverket EPOS - Equality & Plurality On Stage. Hon är även verksam i Kulturskolan Stockholm som tablapedagog och samordnare för Världens Musik och Dans.