T_7_front

Therese Olsson Hugosson

Therese Olsson Hugosson är en klarinettist som rör sig ledigt mellan svensk folkmusik och klassisk musik. Som första kvinna att bli riksspelman på klarinett har hon fördjupat sig i och skapat egna tolkningar av den värmländska folkmusiktraditionen. Som musiker är hon dessutom alltid öppen för genre- och konstöverskridande samarbeten. Som pedagog strävar hon efter elevernas självständiga utforskande och utvecklande av personligt uttryck och musikalisk kompetens. Therese Olsson Hugosson is a clarinetist who moves freely between Swedish folk music and classical music. As the first woman to become Riksspelman with Zorn's badge in silver on the clarinet, she has immersed herself in and created her own interpretations of the folk tradition from the county of Värmland. As a musician, she is always open to genre and art transcending collaborations. As an educator, she strives for students' independent exploration and development of personal expression and musical competence.